Perpustakaan anak dan ruang terbuka.

Website:  Pustakalanalibrary.wordpress.com

Twitter:  @pustakalanalibrary

Facebook:  Simpul library – pustakalana

Instagram:  Pustakalanalibrary